Polski - English
Facebook logo
Image: Operator working with recycled monitors
Nasze Zasady

Stworzyliśmy silną i stabilną firmę, która jest mocno zaangażowana w dążeniu do ciągłego poprawiania jakości.

PrintEmailBookmark/FavoritesShare
Mail Print Add Social

Szanujemy tę zasadę w naszej pracy, zarówno w naszym zespole jak i w relacjach z klientami. Dlatego skupiamy się na ciągłej poprawie i rozwoju uznanej już na arenie międzynarodowej jakości ERP.

Wartości
Skupiamy się na potrzebach naszych klientów. Rozwiązujemy ich problemy i pokazujemy możliwości, których mogli do tej pory nie być świadomi.

Nasze zasady prowadzą nas w kierunku rozwoju następujących wartości:

  • Uczciwość – jesteśmy zobowiązani do uczciwości i etyki;
  • Odpowiedzialność – nasza działalności jest przejrzysta i można na nas polegać;
  • Innowacje – skupimy się na rozwiązaniu i osiąganiu wyników;
  • Pasja – cenimy, promujemy i znacząco chronimy naszą reputację;
  • Partnerstwo – jesteśmy odpowiedzialni wobec naszych klientów i dostawców;
  • Różnorodność – zapraszamy do współpracy i szanujemy poglądy konkurencji tym samym wychodząc im naprzeciw;
  • Prostota – staramy się stale upraszczać i usprawnić wszystkie procesy, procedury i działania.

 

Kodeks Etyczny

Stosowanie najwyższych standardów etycznych jest dla nas sprawą najwyższej wagi. Nasza polityka biznesowa zawiera wartości, którymi kierujemy się zarówno w firmie i na co dzień.

Polityka Jakości

Oferujemy szeroki pakiet usług od odzyskiwania odpadów po przejęcie całej odpowiedzialności producenta: prowadzenie klienta w naszej organizacji odzysku, indywidualnie skrojoną ofertę wraz ze wsparciem doradczym. Nasza polityka jakości jest zbudowana wokół zarządzania całym cyklem drogi odpadu, który dzięki naszym narzędziom jest łatwy do prześledzenia.

Nasze filie posiadają zintegrowane procedury opierające się na naszej głównej działalności: przejmujemy obowiązki zgodnie z europejskimi dyrektywami gospodarki odpadami.

Co więcej, również promujemy innowacyjne rozwiązania z najnowocześniejszymi technologiami związanymi z recyklingiem. Współpracujemy z urzędami na poziomie europejskim i lokalnym w celu tworzenia rozwiązań, które są przyjazne dla środowiska i specjalnie zaprojektowane na potrzeby recyklingu.

Polityka Środowiskowa

Celem działania Europejskiej Platformy Recyklingu Polska Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego i Organizacji Odzysku Opakowań S.A. jest organizowanie zbiórki i przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii, a także prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych.

Z uwagi na rodzaj naszej działalności czujemy się szczególnie zobowiązani do troski o sprawy środowiska. Dostrzegamy i respektujemy oczekiwania naszych klientów oraz partnerów biznesowych w kwestii podejmowania kolejnych działań proekologicznych.

Zobowiązujemy się do ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Środowiskiem oraz do zasady zapobiegania powstawaniu zanieczyszczeń. Stawiamy sobie za cel, wprowadzenie takich zmian w naszej organizacji, dzięki którym nasz rozwój ekonomiczny będzie równoważny z rozwojem ekologicznym.

Nasze działania środowiskowe koncentrujemy na:

- postępowaniu zgodnie z przepisami prawa, w zgodzie z normami oraz wewnętrznymi regulacjami korporacyjnymi,

-współpracy z jednostkami audytującymi oraz doradcami w celu prawidłowego wdrożenia polityki środowiskowej,

-pomiarze znaczących aspektów środowiskowych, a także ustalaniu oraz przeglądzie realnych celów i zadań środowiskowych,

- objęciu kluczowych dostawców (podmioty zbierające i przetwarzające odpady) systemem audytu w celu potwierdzenia zgodności ich działań z prawem i celami ochrony środowiska,

-prowadzeniu publicznych kampanii edukacyjnych.

Polityka środowiskowa Europejskiej Platformy Recyklingu jest integralną częścią polityki naszej firmy. Zapewniamy, iż została zaprezentowana naszym pracownikom, dostawcom oraz klientom, a także udostępniona wszystkim zainteresowanym.

Polityka Środowiskowa jest okresowo poddawana przeglądowi w celu zoptymalizowania jej efektywności i adekwatności.

Wybór Dostawców i Kontroli Usług

Dostarczamy wysokiej jakości opłacalne usługi: rejestrację, prowadzenie sprawozdawczość do GIOŚ, zbiórki odpadów oraz usług recyklingowych dla ponad 2700 członków ERP na terenie całej UE.

Ustanawiamy nasze opłaty na najniższym stałym poziomie zapewniając właściwe traktowanie odpadów, ale nie naruszając jakości i poziomu naszych usług.

Nigdy nie podejmujemy ryzyka. Starannie dobieramy naszych dostawców i bezpośrednio zarządzamy relacjami z nimi. Odrzucamy wszystkich dostawców, którzy nie spełniają odpowiednich jakości.

Prowadzimy regularne audyty w celu oceny ryzyka, ciągłe doskonalimy procedury i naszą działalność. Należą do nich cykliczne audyty w całym łańcuchu dostaw.

Naszym celem jest zapewnienie terminowości usług z pełnym poszanowaniem wszystkich wymogów prawnych z zakresu ochrony środowiska.