Polski - English
Facebook logo
Image: Price Tag with green leaves
Polityka cenowa

Naszym celem jest dostarczenie najbardziej konkurencyjnej oferty. Dlatego nieustannie staramy się wychodzić naprzeciw naszej konkurencji poprzez obniżanie kosztów.

PrintEmailBookmark/FavoritesShare
Mail Print Add Social

Politykę cenową prowadzimy od początku założenia ERP. Stanowimy konkurencję w wielu krajach Europy, gdzie dostarczyliśmy alternatywne rozwiązania dla często istniejącego lokalnego monopolu.

Lokalne przepisy, konkurencja i oczekiwania klientów doprowadziły do zróżnicowania naszej polityki cenowej. Pomimo istniejącej dyrektywy Unii Europejskiej, przepisy lokalne wyznaczają własne procedury, które różnią się w każdym państwie członkowskim. Nie jest zatem możliwe, aby zapewnić jednolity system wyceny naszych usług.

W zależności od sytuacji na lokalnych rynkach, ERP stosuje zróżnicowaną politykę cenową. Tym samym w zakresie usług zbierania i przetwarzania opłaty mogą być obliczane w zależności od ilości zebranego i przetworzonego sprzętu lub od ilości  wprowadzonego na rynek przez producenta sprzętu czy baterii.

Wycena naszych usług jest rokrocznie weryfikowana. Dlatego ze względu na skutecznie prowadzoną politykę łańcucha dostaw mamy możliwość obniżać koszty.

Stosujemy w pełni przejrzysty system ustalania cen i jesteśmy gotowi dostarczyć wszelkich niezbędnych wyjaśnień dotyczących naszej polityki cenowej.

Prosimy o kontakt z naszymi specjalistami po więcej informacji!