Polski - English
Facebook logo
ZOSTAN NASZYM CZLONKIEM
Skontaktuj sie z nami, aby uzyskac wiecej informacji na temat naszych uslug oraz ERP lub jezeli chcesz zostac czlonkiem

Oswiadczenie Prywatnosci
- Gromadzone przez spółkę Europejska Platforma Recyklingu Polska Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, (ERP Polska S.A.) dane są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji usług zlecanych nam przez Klientów oraz w celu właściwego wykonywania obowiązków związanych z prowadzoną zbiórką i recyklingiem. Administratorem danych osobowych jest ERP Polska. Podanie przez Klientów tych danych jest dobrowolne. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997, nr 133, poz. 883 z późn. zmianami) Klienci mają prawo do wglądu, dostępu i poprawiania wszelkich danych poprzez kontakt z ERP Polska S.A., a w uzasadnionych przypadkach Klienci, których dane są przetwarzane mogą odmówić przetwarzania danych osobowych przez ERP Polska S.A. oraz żądać usunięcia danych osobowych tych Klientów dotyczących. ERP Polska S.A. zapewnia, że dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z prawem, będą zbierane do celów określonych powyżej i niepoddawane przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, będą poprawne merytorycznie i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz będą przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
Wprowadz znaki podane na obrazku

captcha

Nie ma znaczenia czy wpiszesz duze czy male litery