Polski - English
Facebook logo
Członkostwo Europejskie
PrintEmailBookmark/FavoritesShare
Mail Print Add Social

EuropePlus Package dla firm prowadzących działalność w więcej niż jednym państwie członkowskim UE.

W zależności od liczby krajów i tonażu ZSEiE, baterii lub/oraz opakowań wprowadzonych na rynek lokalny, szeroki wachlarz rozwiązań koordynuje i ujednolica cała drogę procesu przejęcia obowiązków i rejestracji w każdym kraju.

Gdzie lokalne prawodawstwo pozwoli, ERP będzie działać bezpośrednio na rzecz swoich członków, w przeciwnym razie, będziemy wspierać Cię we wszystkie działania związanych z rejestracją i przejęciem obowiązków.

Członkostwo trwa przez cały rok i jest automatycznie odnawialne.

Przeczytaj profil usług ERP, by zasięgnąć pełnego zakresu rozwiązań.

Prosimy o wypełnienie formularza lub o kontakt w celu uzyskania kosztorysu dla danego kraju.