Polski - English
Facebook logo
Członkostwo Krajowe
PrintEmailBookmark/FavoritesShare
Mail Print Add Social

Członkostwo w ERP zapewnia przejęcie wszystkich obowiązków w danym kraju.

Ze względu na różnice legislacyjne w zastosowaniu dyrektyw UE w poszczególnych państwach UE, nasi członkowie muszą podpisać umowę dla każdego kraju z osobna, w którym prowadzą działalność.

Gdzie lokalne prawodawstwo pozwoli, ERP będzie działać bezpośrednio na rzecz swoich członków, w przeciwnym razie, będziemy wspierać Państwa  we wszystkie działania związanych z rejestracją i przejęciem obowiązków.

Członkostwo trwa przez cały rok i jest automatycznie odnawialne.

Przeczytaj profil usług ERP, by zasięgnąć po pełen zakres naszych usług lub wybierz kraj pochodzenia, aby zobaczyć ofertę lokalnych usług.

Europejskie członkostwo w ERP i oferowane przez Nas usługi na poziomie europejskim, zapewniają dogodne przejęcie obowiązków, nawet jeżeli prowadzisz działalność w więcej niż jednym kraju.

Prosimy o wypełnienie formularza lub o kontakt w celu uzyskania kosztorysu dla danego kraju.