Polski - English
Facebook logo
Usługi ERP Polska

To dzięki pełnemu przejęciu obowiązków producentów, prowadzeniu właściwego recyklingu i dostarczaniu usług doradczych nasza krajowa i europejska oferta spełnia oczekiwania każdego z naszych klientów.

Przejmujemy obowiązki SEiE i baterii dla:

  • Producentów sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii, opakowań i produktów fotowoltaicznych.
  • Dystrybutorów / sprzedawców detalicznych.

 

ERP oferuje ogólnoeuropejskie rozwiązania dla producentów w 32 krajach, w tym w 28 krajach członkowskich UE oraz w Norwegii, Szwajcarii, Turcji i Izraelu. Nasze lokalne usługi zapewniają producentom właściwe przejęcie obowiązków na lokalnych rynkach.

Spółki prowadzące działalność w więcej niż jednym kraju, mogą się zdecydować na EuropePlus Package, który zapewnia szeroką gamę rozwiązań wraz z ujednoliceniem i uproszczeniem procedury przejęcia obowiązków w tym całego procesu rejestracji w każdym z krajów.

Nasze Uslugi Obejmuja
Organizacji OdzyskuOrganizacji Odzysku Przetworzenia SprzetuPrzetworzenia Sprzetu KonsultacjiKonsultacji
Pełne Przejęcie Obowiązków

Pełne przejęcie obowiązków obejmuje kategoryzację Państwa produktów/wolumenów sprzedaży wraz z określeniem zakresu obowiązków, jakie na Państwu spoczywają – w tym pomoc przy rejestracji i prowadzeniu sprawozdawczości do właściwych urzędów, zarządzanie zbiórką ZSEiE /bateriami oraz przetwarzaniem i recyklingiem.

<?php echo ERP_COMPLIANCE;?>
Sprawozdania

Łatwy w obsłudze panel do składania sprawozdań wraz z pełnym dostępem do historii raportów.

<?php echo ERP_COMPLIANCE;?> <?php echo ERP_RECYCLING;?>
Filie

Możliwość włączenia przedsiębiorstw powiązanych z Państwem  do profilu usług Państwa firmy.

<?php echo ERP_COMPLIANCE;?>
Stowarzyszeni Członkowie

Możliwość włączenia  importerów lub dystrybutorów jako podmioty stowarzyszone.

<?php echo ERP_COMPLIANCE;?>
Public Relation

Forum dla Członków ERP, nowelizacje legislacyjne, public relations, biuletyn.

<?php echo ERP_COMPLIANCE;?> <?php echo ERP_RECYCLING;?> <?php echo ERP_CONSULTANCY;?>
Dodatkowe usługi zawierają

Wsparcie Prawne – bieżące monitorowanie nowelizacji ustaw i analiza ich wpływu na Państwa firmę.
Konsultacje dot. ochrony środowiska – prowadzenie pełnej sprawozdawczości wraz z raportowaniem do odpowiednich organów, śledzenie procesu unieszkodliwienia odpadu, ocena zgodności naszych działań z bieżącą legislacją.
Autoryzowany reprezentant – tylko gdy dozwolone jest to przez lokalne prawodawstwo.
Indywidualne Raportowanie dostosowane do potrzeb każdego klienta – raporty dostosowane do potrzeb i oczekiwań naszych klientów.
Szkolenia – dla Państwa pracowników szkolenia dotyczące przejęcia obowiązków (na poziomie europejskim i lokalnym).
Ocena zgodności z regulacjami prawnymi  – przeprowadzamy ocenę obowiązków wypełnianych przez naszych producentów wraz z identyfikacją obszarów o potencjalnym ryzyku lub zagrożeniu.
Elastyczne rozwiązania IT – nasz wysokiej jakości system zarządzania odpadami śledzi cały proces drogi odpadu od zebrania po recykling.
Wsparcie z ROHS i REACH – szeroko pojęte wsparcie dla spełnienia obowiązków wynikających z dyrektyw ROHS i REACH.
Usługi dla sprzedających na odległość  – w pełni namierzana i dostosowana obsługa zbiórek odpadów (np. zbiórki 1-do-1).
Rozwiązania logistyczne na specjalne zamówienie – w pełni kontrolowana i dostosowana do indywidualnych potrzeb oferta zebrania odpadów z obiektów klienta; właściwe rozwiązania prowadzenia zbiórek wszystkich tonaży odpadów.
Organizowanie Imprez – Cykliczne zbiórki skierowane do końcowych użytkowników sprzętu oraz imprezy nastawione na zbiórkę określonych odpadów, jak również imprezy oznaczone logo producenta budujące świadomość społeczeństwa.
Badania naukowe i projekty badawczo-rozwojowe – ocena zamkniętego cyklu recyklingu, badanie składu odpadów dla oceny Indywidualnej Odpowiedzialności Producenta, wiedza na temat możliwości ponownego użycia produktów, kontrolne pomiary łańcucha dostaw.
Działania komunikacyjne pod wspólną marką klienta i ERP  – wspólne działania informacyjno – edukacyjne.


<?php echo ERP_COMPLIANCE;?> <?php echo ERP_RECYCLING;?> <?php echo ERP_CONSULTANCY;?>
Inne

Do określenia.

<?php echo ERP_COMPLIANCE;?> <?php echo ERP_RECYCLING;?> <?php echo ERP_CONSULTANCY;?>