Polski - English
Facebook logo
 
 • Ostatni dzwonek!

  W 1988 r., Komisja Europejska opracowała pierwszą dyrektywę mającą na celu zminimalizowanie wpływu ZSEiE na środowisko, promowanie recyklingu i zmniejszenia zużycia zasobów. Dyrektywa wprowadziła pojęcie odpowiedzialności producenta, co oznacza przekazanie producentom i importerom odpowiedzialność za ich produkty, nawet na końcu ich cyklu życia.

   

 • Narodziny ERP

  Europejska Platforma Recyklingu (ERP) została utworzona jako pierwsza ogólnoeuropejska organizacja odzysku obejmująca zbieranie i przetwarzanie odpadów elektronicznych. Wraz z rozwojem ERP poszerzyło swoje usługi również o baterie i opakowania.

 • Dyrektywa ZSEiE

  Dyrektywa UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego została przyjęta 27 stycznia 2003 r. Ustanowiono nowe zasady odpowiedzialności producenta za finansowanie i zarządzanie odpadami oraz tworzenie zachęt dla Eko-Projektu; harmonizacji środków krajowych oraz ustanowienia minimalnych norm dotyczących zarządzania ZSEiE; zachowanie zasobów i promowanie najlepszych praktyk, a także przekierowanie ZSEiE ze składowisk i spalarni.

 • Innowacyjne rozwiązanie – ERP

  ERP w celu realizacji i wprowadzenia zasad określonych w dyrektywie o ZSEiE Unii Europejskiej zapewnia: zarządzanie produktami wycofanymi z eksploatacji; konkurencyjną ofertę; zapewnienie postawy “najwyższej jakości świadczonych usług”; wpływ prawodawstwa europejskiego i krajowego w celu zapewnienia konkurencyjności na rynku oraz promowanie zasady odpowiedzialności producenta.

 • ERP otwiera kolejne filie w Austrii i Irlandii

  W sierpniu 2005 roku otworzyliśmy nowe biura w Austrii (Wiedeń) i Irlandii (Dublin).

 • Nowa dyrektywa bateryjna i nowe biura ERP w Europie

  Dyrektywa bateryjna UE weszła w życie we wrześniu 2006 roku. Zakazuje dystrybucji akumulatorów o wysokiej zawartości rtęci i kadmu, oraz wzywa do recyklingu baterii, akumulatorów oraz związanych z nimi odpadów w celu zminimalizowania ich wpływu na środowisko. W tym samym roku otworzyliśmy nowe biura w Hiszpanii (luty); Niemczech (marzec), Finlandii i Danii (kwiecień); Portugalii (sierpień), Polsce (wrzesień) i Francji (listopad).

 • ERP również w Wielkie Brytanii!

  W lipcu 2007 roku, otworzyliśmy nasze pierwsze biuro w Wielkiej Brytanii (Londyn).

 • ERP rozpoczęło działalność we Włoszech wraz z nową ofertą dla baterii!

  W lutym 2008 roku, otworzyliśmy kolejne biuro tym razem we Włoszech (Milan). We wrześniu 2008 roku przedstawiliśmy pierwszą ofertę dla baterii.

 • ERP aktywnie działa w Norwegii!

  W styczniu 2011 roku rozpoczęliśmy działalności przez założenie filii w Norwegii (Drammen).

 • ERP wkroczyła na rynek Słowacki

  We wrześniu 2012 roku ERP rozpoczęła swoją działalność na Słowacji (Bratysława)

 • ERP rozszerza swoją działalność o nowe rynki i ma nowego akcjonariusza

  W styczniu 2014 roku ERP JV “Ecommunity” otrzymuje zgodę na rozpoczęcia swojej działalności w zakresie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i akumulatorów w Izraelu (Tel Aviv).

  W czerwcu 2014 ERP wkracza na rynek szwedzki (Sztokholm).

  Pod koniec czerwca 2014 firma Landbell Group – wiodąca firma na rynku odpadów opakowaniowych w Niemczech – została naszym nowym akcjonariuszem.

 • Teraz ERP!

  ERP zapewnia przejęcie obowiązków producentów dla ZSEiE, baterii i opakowań już w 32 krajach.

 • 2015 Teraz ERP!

  ERP zapewnia przejęcie obowiązków producentów dla ZSEiE, baterii i opakowań już w 32 krajach.

 • 2014 ERP rozszerza swoją działalność o nowe rynki i ma nowego akcjonariusza

  W styczniu 2014 roku ERP JV “Ecommunity” otrzymuje zgodę na rozpoczęcia swojej działalności w zakresie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i akumulatorów w Izraelu (Tel Aviv).

  W czerwcu 2014 ERP wkracza na rynek szwedzki (Sztokholm).

  Pod koniec czerwca 2014 firma Landbell Group – wiodąca firma na rynku odpadów opakowaniowych w Niemczech – została naszym nowym akcjonariuszem.

 • 2012 ERP wkroczyła na rynek Słowacki

  We wrześniu 2012 roku ERP rozpoczęła swoją działalność na Słowacji (Bratysława)

 • 2011 ERP aktywnie działa w Norwegii!

  W styczniu 2011 roku rozpoczęliśmy działalności przez założenie filii w Norwegii (Drammen).

 • 2008 ERP rozpoczęło działalność we Włoszech wraz z nową ofertą dla baterii!

  W lutym 2008 roku, otworzyliśmy kolejne biuro tym razem we Włoszech (Milan). We wrześniu 2008 roku przedstawiliśmy pierwszą ofertę dla baterii.

 • 2007 ERP również w Wielkie Brytanii!

  W lipcu 2007 roku, otworzyliśmy nasze pierwsze biuro w Wielkiej Brytanii (Londyn).

 • 2006 Nowa dyrektywa bateryjna i nowe biura ERP w Europie

  Dyrektywa bateryjna UE weszła w życie we wrześniu 2006 roku. Zakazuje dystrybucji akumulatorów o wysokiej zawartości rtęci i kadmu, oraz wzywa do recyklingu baterii, akumulatorów oraz związanych z nimi odpadów w celu zminimalizowania ich wpływu na środowisko. W tym samym roku otworzyliśmy nowe biura w Hiszpanii (luty); Niemczech (marzec), Finlandii i Danii (kwiecień); Portugalii (sierpień), Polsce (wrzesień) i Francji (listopad).

 • 2005 ERP otwiera kolejne filie w Austrii i Irlandii

  W sierpniu 2005 roku otworzyliśmy nowe biura w Austrii (Wiedeń) i Irlandii (Dublin).

 • 2004 Innowacyjne rozwiązanie – ERP

  ERP w celu realizacji i wprowadzenia zasad określonych w dyrektywie o ZSEiE Unii Europejskiej zapewnia: zarządzanie produktami wycofanymi z eksploatacji; konkurencyjną ofertę; zapewnienie postawy “najwyższej jakości świadczonych usług”; wpływ prawodawstwa europejskiego i krajowego w celu zapewnienia konkurencyjności na rynku oraz promowanie zasady odpowiedzialności producenta.

 • 2003 Dyrektywa ZSEiE

  Dyrektywa UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego została przyjęta 27 stycznia 2003 r. Ustanowiono nowe zasady odpowiedzialności producenta za finansowanie i zarządzanie odpadami oraz tworzenie zachęt dla Eko-Projektu; harmonizacji środków krajowych oraz ustanowienia minimalnych norm dotyczących zarządzania ZSEiE; zachowanie zasobów i promowanie najlepszych praktyk, a także przekierowanie ZSEiE ze składowisk i spalarni.

 • 2002 Narodziny ERP

  Europejska Platforma Recyklingu (ERP) została utworzona jako pierwsza ogólnoeuropejska organizacja odzysku obejmująca zbieranie i przetwarzanie odpadów elektronicznych. Wraz z rozwojem ERP poszerzyło swoje usługi również o baterie i opakowania.

 • 1998 Ostatni dzwonek!

  W 1988 r., Komisja Europejska opracowała pierwszą dyrektywę mającą na celu zminimalizowanie wpływu ZSEiE na środowisko, promowanie recyklingu i zmniejszenia zużycia zasobów. Dyrektywa wprowadziła pojęcie odpowiedzialności producenta, co oznacza przekazanie producentom i importerom odpowiedzialność za ich produkty, nawet na końcu ich cyklu życia.