Polski - English
Facebook logo
Najważniejsze liczby
PrintEmailBookmark/FavoritesShare
Mail Print Add Social

Jesteśmy idealnym partnerem biznesowym dla firm poszukujących właściwego przejęcia obowiązków dla ZSEiE oraz baterii. Szeroka gama producentów wybrała Nas, ponieważ oferujemy wyczerpujące i zintegrowane rozwiązania na poziomie krajowym i europejskim.

Organizacje Odzysku
Członkowie
32 w 17 państwach Europy
ponad 2,700 w Europie, w tym 32 z listy Fortune-500
2014
94
2013
100
2012
95
Zespół
Zebrany Tonaż
Usługi ERP
ZSEiE
Baterie
Panele Fotowoltaiczne
Opakowania
2,000,000
TONNES
By the end of 2013