Polski - English
Facebook logo
Polityka Prywatności
PrintEmailBookmark/FavoritesShare
Mail Print Add Social

Identyfikacja

Witaj na stronie (“Strona”) należącej do Europejska Platforma Recyklingu Polska Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego I Elektronicznego Spółka Akcyjna („ERP”). ERP jest spółką zarządzającą programami zgodności w sektorze zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Polsce.

Nr w rejestrze, siedziba i adres: KRS nr 0000248791 z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 32/34, 00-515 Warszawa.

NIP/VAT:  5262905584

 

Warunki korzystania ze Strony

Warunkiem korzystania ze Strony jest akceptacja niniejszych warunków korzystania ze Strony (“Warunki”).

Zastrzegamy prawo do okresowej zmiany Warunków wg własnego uznania i bez uprzedniego zawiadomienia. Jesteś zobowiązany/a do okresowego przeglądania niniejszych Warunków celem zapoznania się z wprowadzonymi zmianami Warunków, które wejdą w życie po ich umieszczeniu na Stronie. Kontynuacja użytkowania przez Ciebie Strony jest potwierdzeniem przeczytania, zrozumienia i zatwierdzenia Warunków.

Użyte w niniejszych Warunkach sformułowania „nasz”, „nas”, „my” lub „ERP” odnoszą się do Europejskiej Platformy Recyklingu Polskiej Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego I Elektronicznego Spółka Akcyjna

  1. Ochrona danych osobowych

Przestrzeganie prawa ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwo Twoich danych to priorytety ERP. Poniżej znajdują się naczelne zasady, którymi kieruje się ERP w celu ochrony Twoich danych osobowych.

Możemy gromadzić i przetwarzać następujące dane osobowe, tj. dane, które Cię identyfikują lub mogą być użyte do Twojej identyfikacji: imię i nazwisko, adres, e-mail, adresy IP użytkownika w sytuacjach, gdy nie zostały usunięte lub poddane anonimizacji, oraz numer telefonu. Te informacje mogą być gromadzone, gdy rejestrujesz się jako członek, publikujesz materiały, kontaktujesz się z nami lub prosisz nas o dalsze usługi.

Twoje dane osobowe gromadzone przez ERP są przetwarzane w celu wykonywania operacji zarządzania klientami, w tym do sprzedaży, marketingu, utrzymania, weryfikacji i analizy statystycznej oraz wsparcia usług proponowanych przez ERP. Nie ma obowiązku przekazywania danych ERP. Twoje dane osobowe zgromadzone poprzez niniejszą stronę mogą być przekazane przez ERP innym podmiotom z grupy ERP w Unii Europejskiej i poza nią. Podmioty grupy ERP przestrzegają pewnych procedur wewnętrznych mających na celu zapewnienie jak najlepszego zabezpieczenia Twoich danych, co najmniej na poziomie tożsamym z ich zabezpieczeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Okresowo księgowi lub poddostawcy ERP mogą także mieć dostęp do tych danych w stopniu niezbędnym do wykonywania przez nich obowiązków wynikających z naszych umów zawartych z Tobą, w celu zezwalania ci na korzystanie z funkcjonalności naszego serwisu za każdym razem, kiedy chcesz; w celu powiadamiania Cię o zmianach w naszych usługach, oraz do innych celów dozwolonych przepisami obowiązującego prawa.

Nie masz obowiązku przekazywania danych ERP. Twoje dane osobowe zgromadzone poprzez niniejszą Stronę mogą być przekazane przez ERP innym podmiotom z grupy ERP w Unii Europejskiej i poza nią. Podmioty grupy ERP realizują pewne procedury wewnętrzne, mające na celu zapewnienie jak najlepszego zabezpieczenia Twoich danych, co najmniej na poziomie tożsamym z ich zabezpieczeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej..

Okresowo księgowi lub poddostawcy ERP mogą także mieć dostęp do tych danych w stopniu niezbędnym do wykonywania przez nich obowiązków. Możemy także ujawnić Twoją tożsamość osobie trzeciej, która stwierdzi, że materiał umieszczony przez Ciebie na Stronie narusza prawa własności intelektualnej tych osób, lub ich prawo do prywatności. 

Zgodnie z regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych, masz prawo do uzyskania dostępu do swych danych oraz do ich korekty. Możesz także odmówić ERP możliwości przetwarzania swoich danych osobowych.

W tym celu prosimy o kontakt z ERP pod adresem:

Obsługa Klienta
Adres do kontaktu:
Europejska Platforma Recyklingu Polska Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.
Ul. Żurawia 32/34
00-515 Warszawa
Tel. (22) 521 06 15
e-mail: gro.g1511400991nilcy1511400991cer-p1511400991re@dn1511400991alop1511400991

 

  1. Cookies (ciasteczka)

Aby Strona dobrze działała, czasem umieszczamy małe pliki danych informatycznych (cookies) w Twoim urządzeniu końcowym. Tak robi większość stron internetowych.

Cookie to mały usuwalny plik danych, przechowywany przez Twoją przeglądarkę, gdy odwiedzasz Stronę. Plik ten zapisuje na Twoim komputerze lub urządzeniu przenośnym Twoje czynności i preferencje (takie jak login, język, wielkość czcionki i inne preferencje) przez jakiś czas, abyś nie musiał/a ponownie ich zaznaczać za każdym razem, gdy wchodzisz na stronę lub przeglądasz strony.

Strona używa cookies do rozpoznania Cię spośród innych użytkowników, co pomaga nam na dostosowanie zawartości strony do Twoich preferencji, i pozwala nam na ulepszanie jej struktury i zawartości pod kątem Twoich preferencji. Gdy po raz pierwszy odwiedzasz Stronę, jesteś proszona/y o zatwierdzenie polityki cookies. Zatwierdzając ją godzisz się na stosowanie przez nas cookies zgodnie z poniższymi zasadami.

Używamy następujących rodzajów cookies:

  • PHPSESSID           

Te sesyjne cookies, są stosowane do przechowywania dowodów autentyczności Twoich odwiedzin, abyśmy mogli potwierdzić Twoją tożsamość i zapisać dane sesyjne. Te cookies są niezbędne do technicznego funkcjonowania Strony, np. pozwalają Ci na zalogowanie się do bezpiecznych miejsc na Stronie.

  • Google Analytics (_utma, _utmb, _utmc, _utmz)

Te cookies umożliwiają nam rozpoznanie i policzenie liczby odwiedzających oraz śledzenie sposobu poruszania się odwiedzających po Stronie. To pomaga nam ulepszać Stronę, np. zapewniając łatwe znalezienie przez użytkownika tego, czego na niej szuka. Ten rodzaj cookies jest dla nas bardzo użyteczny do:

-          analizowania zachowania użytkownika;
-          obliczania liczby gości odwiedzających Stronę;
-          rozpoznania Cię, gdy wracasz na Stronę;
-          umożliwienia Ci skorzystania ze Strony w sposób bardziej dogodny dla Ciebie. Jeżeli zarejestrujesz się u nas lub wypełnisz nasze formularze online, używamy cookies do zapamiętania Twoich danych osobowych podczas odwiedzin w danej chwili i podczas przyszłych odwiedzin pod warunkiem, że między odwiedzinami nie usunąłeś/aś cookies ze swojego urządzenia.

 

Używamy cookies do prowadzenia statystki odwiedzających i po to, być umożliwić Ci używanie Strony w możliwie najefektywniejszy sposób. Informacje dotyczące cookies nie są stosowane do osobistej identyfikacji użytkownika, a dane wzorcowe znajdują się pod naszą pełną kontrolą. Nie używamy cookies  w żadnym innym celu, niż wskazane powyżej.

Należy mieć na względzie, że osoby trzecie (w tym np. dostawcy usług zewnętrznych, takich jak analizowanie ruchu w sieci) mogą także używać cookies, na co my nie mamy wpływu. Mogą to być cookies analityczne lub reklamowe, monitorujące użytkowanie strony. Prócz nich, nie stosujemy cookies związanych z danymi żadnej osoby trzeciej.

Zarządzanie cookies:

Twój komputer może cię ostrzegać za każdym razem o wysyłanym cookie, albo możesz wybrać opcję wyłączenia, zablokowania lub usunięcia wszystkich cookies. Robisz to poprzez ustawienia swojej przeglądarki lub odwiedzając stronę www.aboutcookies.org. Należy jednak pamiętać o tym, że po usunięciu naszych cookies lub wyłączeniu opcji wysyłania cookies w przyszłości, możesz stracić dostęp do pewnych funkcjonalności na Stronie. 

Aby zrezygnować ze śledzenia Twoich preferencji przez Google Analytics na wszystkich stronach wejdź na stronę

 http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

  1. Prawa własności intelektualnej i poufność

Zgodnie z prawem własności intelektualnej, w tym z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Strona i jej treści (znaki towarowe, rysunki, znaki usługowe, teksty, patenty, prawa autorskie, prawa do baz danych, itp.) są wyłączną własnością ERP lub osób trzecich, od których ERP otrzymała zezwolenie na stosowanie. Zabrania się użytkownikowi online powielania, kopiowania, rozpowszechniania lub stosowania ich w inny sposób bez uprzedniej pisemnej zgody ERP. Możesz korzystać ze Strony i drukować jej treści wyłącznie w celach własnych, niekomercyjnych i zgodnych z prawem krajowym oraz prawem Unii Europejskiej.

Jeżeli wybierzesz lub otrzymasz kod identyfikacji użytkownika, hasło lub inne informacje jako część naszych procedur bezpieczeństwa, musisz traktować te informacje jako poufne i nie możesz ich ujawniać osobom trzecim.  

Prócz postanowień dotyczących loginu członka i danych osobowych, które nie są objęte postanowieniami pkt. 1, wszelkie materiały lub dane, które publikujesz na Stronie nie są uważane za poufne i będące czyjąś własnością, a my mamy prawo do korzystania z takich materiałów, opiniowania ich, dystrybucji i ujawniania  w każdym celu.

Wszelkie dane naszych członków, wpisane w sekcji loginu członków w zgłoszeniu podpisanej umowy członkowskiej podlegają postanowieniom o poufności zawartym w niniejszych Warunkach.

Wszelkie dane, jakie wpisują nasi partnerzy handlowi w ramach sekcji login w zgłoszeniu podpisanej umowy podlegają postanowieniom o poufności zawartych w niniejszych Warunkach.

  1. Warunki korzystania ze strony

Zabrania się używania Strony i jej udogodnień lub usług w celach niezgodnych z prawem i w celach zabronionych w niniejszych Warunkach. Zabrania się używania Strony w jakikolwiek sposób, który mógłby uszkodzić, wyłączyć, przeładować lub w inny sposób unieruchomić Stronę lub udostępnione na niej udogodnienia lub usługi lub zakłócić korzystanie ze Strony, jej usług lub udogodnień przez inną osobę. Zabrania się łączenia niniejszej Strony z innymi stronami bez naszej uprzedniej zgody.

Za każdym razem, gdy używasz udogodnienia, które pozwala ci na publikację materiałów na Stronie, lub na kontakt z innymi użytkownikami Strony, zobowiązujesz się, że postępowanie to jest zgodnie z zaakceptowanymi przez Ciebie zasadami użytkowania. 

Zabrania się używania Strony do publikacji treści obraźliwych, niemoralnych, pornograficznych, oszczerczych, zniesławiających lub innych niedopuszczalnych treści.

Zabrania się wykorzystywania Strony do świadomego wprowadzania wirusów i innych szkodliwych materiałów. Zabrania się uzyskiwania nieupoważnionego dostępu do Strony, serwera, na którym znajduje się  Strona lub innego serwera, komputera lub bazy danych powiązanych ze Stroną. Wszelkie takie naruszenia będą zgłaszane organom ścigania, z którymi będziemy współpracować ujawniając im dane użytkownika, który w wyżej wymieniony sposób naruszył Warunki użytkowania Strony.

Mamy prawo do zablokowania dostępu lub wyłączenia w każdej chwili kodu identyfikacji użytkownika albo hasła, wybranego przez Ciebie lub przyznanego Ci przez nas, jeżeli w naszej opinii nie przestrzegasz któregokolwiek postanowienia niniejszych Warunków. Wszelkie inne prawa są zastrzeżone. 

  1. Zobowiązania

Niniejsza strona jest dostępna bez żadnych oświadczeń i gwarancji, wyraźnych albo dorozumianych, w całym zakresie dopuszczalnym obowiązującym prawem. Jako użytkownik strony ponosisz wszelkie ryzyko korzystania z niej. Jako użytkownik ponosisz całkowitą odpowiedzialność za korzystanie ze Strony oraz za wszelkie ryzyko lub szkody wynikłe z korzystania ze Strony. Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że nie odpowiadamy za szkody wynikające z korzystania przez Ciebie ze Strony lub braku możliwości korzystania ze Strony, za wirusy lub inne szkodliwe materiały, które mogą zainfekować twój sprzęt komputerowy, programy komputerowe, dane lub inne materiały stanowiące twoją własność, i zrzekasz się wszelkich roszczeń umownych, deliktowych lub innych w tym względzie.

Zastrzegamy prawo do wycofania lub zmiany usługi, świadczonej na Stronie bez konieczności powiadamiania Cię. Nie ponosimy odpowiedzialności za niedostępność Strony z jakiejkolwiek przyczyny w jakimkolwiek momencie.

Z zastrzeżeniem powyższych postanowień niniejszego punktu, łączna odpowiedzialność umowna, deliktowa (w tym z tytułu niedbalstwa lub naruszenia obowiązku ustawowego), z tytułu fałszywego oświadczenia lub inna odpowiedzialność ERP, jej pracowników, podmiotów powiązanych i innych przedstawicieli w związku z niniejszymi Warunkami nie przekracza równowartości w złotych polskich 50€ (pięćdziesięciu euro).

Komentarze i inne materiały opublikowane na Stronie nie stanowią informacji, na które można się powoływać. Nie ponosimy odpowiedzialności za powoływanie się na te informacje przez jakichkolwiek użytkowników Strony, ani przez nikogo, kto może być informowany o jej treściach. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec osób trzecich za treści lub stosowność treści publikowanych przez Ciebie lub innego użytkownika Strony. Mamy prawo do usunięcia wszelkich treści lub publikacji, jakie umieściłeś na Stronie, jeżeli naszym zdaniem treści te nie spełniają standardów określonych w pkt. 4.

Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że nie ponosimy odpowiedzialności za informacje przekazywane przez strony internetowe osób trzecich, do których możesz uzyskać połączenie ze Strony (“Strony Połączone”). Istnienie połączeń do Stron Połączonych nie stanowi gwarancji akceptacji przez nas ich treści, produktów, reklam ani innych prezentowanych tam materiałów.

  1. Prawo właściwe

Niniejsze Warunki oraz wszelkie spory lub roszczenia wynikające z niniejszej umowy (w tym spory i roszczenia inne niż wynikające z umowy) oraz wszelkie sprawy dotyczące niniejszej Strony podlegają prawu polskiemu, zaś ty i ERP poddajecie się wyłącznej jurysdykcji sądów polskich.

  1. Kontakt z ERP
Dyrektor d.s. publikacji na stronie: Mikołaj Józefowicz
Komentarze i sugestie odnośnie strony ERP należy przesyłać na następujący adres:
Europejska Platforma Recyklingu Polska Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.
Ul. Żurawia 32/34
00-515 Warszawa
Polska
@ : gro.g1511400991nilcy1511400991cer-p1511400991re@dn1511400991alop1511400991
Tel: (22) 521 06 15
Fax: (22) 521 06 18

 

  1. Hosting
Firma: Aruba S.p.A
Adres: : Località Palazzetto n. 4, 52011 Bibbiena (AR)
Państwo: Włochy
e-mail / www: http://www.aruba.it