Polski - English
Facebook logo
Nasza planeta ma ograniczoną ilość cennych surowców, które musimy przestać marnować!
Dlaczego?
Zasoby - Recykling oznacza oszczędność cennych surowców i oszczędność energii.
Przestrzeń – musimy być świadomi, że nasza przestrzeń nie jest nieskończona: składowiska zatruwają nasze środowisko z niebezpiecznych i toksycznych substancji.
Środowisko – bezpieczne i bardziej ekologiczne środowisko, poprawia jakość i radość z naszego życia.
Zdrowie - recykling i ochrona środowiska przyczynia się do mniejszego zagrożenia zdrowia dla przyszłych pokoleń i nas.
Oszczędność energii - recykling oznacza zużywanie mniejszej ilości materiałów i odpadów oraz konsumpcją mniejszej ilości energii.
Zbiórka ZSEiE
Zbiórka Baterii
Zbiórka Opakowań
Cel 2016: 45%
45
%
Cel 2019: 65%
65
%
Cel 2012: 25%
25
%
Cel 2016: 45%
45
%
Cel 2015: 55%
55
%
Zmiana w zależności od lokalnego prawa.

European Recycling Milestones
 • 1988

  The EU Commission drafted the first directive aiming to minimise the environmental impact of WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment), promote recycling and reduce resource consumption.

 • 1994

  The Eu Commission presented a new proposal for a Packaging and Packaging Waste Directive that would help harmonize national measures. The directive improved on the previous legislation that was first enacted in the early 1980s and then reviewed to clarify the definition of “Packaging” and increase recovery and goals. In 2005, new Member States were given transitional periods to catch up with the existing recovery and recycling targets. On November 4 2013, the Commission adopted a new proposal to reduce the use of plastic bags. 

 • 2003

  The EU WEEE Directive, which was adopted on 27 January 2003, established a series of important concepts: “Producer Responsibility Principle”, calling for the financing of waste management (Polluter Pays Principle) and the creation of incentives for eco-design; harmonization of national measures,  establishing common minimum standards for WEEE management; preservation of resources (materials and energy) – promoting best practices; diversion of WEEE from landfills and incinerators – towards environmentally sound re-use and other forms of recovery.

 • 2006

  The EU Battery Directive came into effect in September 2006. It prohibits the distribution of batteries with high mercury and cadmium contents and calls for the collection and recycling of batteries, accumulators and related waste to minimize their negative impact on the environment.

   

Recykling w Europie

W celu promowania recyklingu i ekologicznego środowiska, Unia Europejska zaczęła nie tylko wycofywać produkcję, ale i stosowanie substancji szkodliwych, aby państwa członkowskie zmierzały aktywnie ku recyklingowi i ponownym wykorzystaniu cennych (i często równie niebezpiecznych) surowców, które są powszechne w tak wielu naszych artykułach przemysłowych i gospodarstwach domowych. UE wyznaczyła surowe kary, w tym: zakazy składowania, zakazy spalania odpadów nadających się do recyklingu, zbierania biologicznych i opodatkowania toksycznych odpadów. W celu zapewnienia bezpieczniejszego i zdrowszego środowiska, UE przyjęła jasną i ambitną redukcję odpadów poprzez ponowne wykorzystanie i recykling. Legislacja UE nakłada odpowiedzialność na producenta SEiE, baterii i opakowań – do płacenia za zbieranie i przetwarzanie produktów, gdy produkt stają się odpadem.

 

Po co Dyrektywa ZSEiE?

 • Odpady wytwarzane przez sprzęt elektryczny i elektroniczny są najszybciej rozwijającą się kategorią odpadów: 2,5-2,7 % wzrostu / roku w UE -27.
 • Przed dyrektywą ZSEiE, 90 % ZSEiE było składowane, spalane lub odzyskiwane bez wstępnej segregacji.
 • Ten rodzaj odpadów jest pełen substancji i materiałów niebezpiecznych i mogą zostać ponownie wykorzystane w niebezpieczny dla środowiska sposób.
 • Nielegalny wywóz ZSEiE do krajów rozwijających się stanowi istotnie negatywny wpływ na środowisko.

 

Po co Dyrektywa Bateryjna?

 • Odpady wytwarzane przez baterie stale rosną i są napędzane przez rosnący popyt na coraz mniejsze baterie.
 • Promowanie mniej zanieczyszczonego środowiska poprzez ograniczenie szkodliwych substancji w bateriach.
 • Baterie, które nie spełniają określonych wymagań i zagrażają środowisku są zakazane na rynku europejskim.
 • Wspieranie badań tworzących zachętę finansową dla podmiotów zaangażowanych w celu poprawy efektywności działań edukacyjnych na rzecz środowiska i poprawy całego cyklu życia baterii.
 • Przychody z recyklingu są zazwyczaj wystarczające do pokrycia wszystkich kosztów zbiórki i ponownego przetwarzania.

 

Po co Dyrektywa Opakowaniowa?

 • Ograniczyć wagę i wielkość opakowań oraz zapewnić bezpieczeństwo i higienę pracy;
 • Zmniejszyć zawartość niebezpiecznych substancji i materiałów w opakowaniach ;
 • Promowanie opakowań wielokrotnego użytku lub z odzysku.