Polski - English
Facebook logo
Image: Child drawing recycling symbol
Edukacja Ekologiczna

Jesteśmy przekonani, że zdrowe środowisko jest niezbędne nie tylko dla zrównoważonego wzrostu gospodarczego, ale przede wszystkim dla dobra naszej planety i całej ludzkości.

PrintEmailBookmark/FavoritesShare
Mail Print Add Social

Kupujemy nowe urządzenia elektryczne i elektroniczne, baterie i świetlówki. Lubimy mieć nowy telefon komórkowy, posiadający nowe funkcjonalności, nowoczesną, lekką obudowę. Normą staje się posiadanie telefonów komórkowych, odtwarzaczy mp4 przez dzieci. Jednak co zrobić ze starym bądź zużytym już sprzętem? Odpowiedzialny konsument nie wyrzuca go na śmietnik czy do lasu. Wie, ze zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE) może zanieczyszczać środowisko naturalne a przez to szkodzić naszemu zdrowiu. Bowiem w przypadku wielu drobnych urządzeń elektronicznych i elektrycznych najbardziej krytyczny wpływ na środowisko ma nie sama eksploatacja ale ich wyrzucanie na śmietnik, z uwagi na sporą zawartość metali ciężkich i innych niebezpiecznych substancji.

Odzyskiwanie ZSEE i zużytych baterii ma dwa wymiary, które się ze ściśle wiążą. Po pierwsze to zobowiązanie prawne, wyznaczone m.in. przez Unię Europejską. Oprócz tego pozostaje wymiar praktyczny, dotykający każdego z nas jako konsumenta. To dylemat, jak pozbyć się starego, niepotrzebnego nam urządzenia w sposób odpowiedzialny, nie narażający na niebezpieczeństwo ludzi i środowiska naturalnego.

Edukacja o sposobie postępowania z ZSEE oraz zużytymi bateriami jest konieczna, ponieważ wiele osób nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji pozostawienia czy wyrzucenia np. telewizora czy pralki w nieodpowiednim miejscu. Ale edukacja to nie wszystko. Żeby przyniosła wymierny efekt w postaci odzysku ZSEE oraz baterii, musi zostać wsparta efektywnym systemem zbiórki.

Europejska Platforma Recyklingu prowadzi działania edukacyjne zarówno dla dzieci jak i dorosłych, kierując się zasadą, że zdobywanie doświadczenia poprzez aktywne uczestnictwo jest motorem zmiany postaw i kreowania nawyków przyjaznych środowisku naturalnemu.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z działaniami z zakresu edukacji ekologicznej, które rokrocznie podejmujemy na terenie całej Polski.

 

Również gorąco zachęcamy do wspólnej zabawy. Poniższy odnośnik Was poprowadzi:

G R A   D L A   D Z I E C I