Polski - English
Facebook logo

Każdy się liczy!

 

who1

Konsumenci

 • Zbierać i segregować odpady domowe.
 • Trzymać zużyte baterii w odpowiednich pojemnikach.
 • Przynosić sprzęt do punktów selektywnej zbiórki.
 • Nabywać nowe produkty przyjazne środowisku.

 

who2

Producenci

 • Przestrzegać “zasadę odpowiedzialności producenta”.
 • Włączyć recykling do całkowitego kosztu produktu.
 • Oświadczać, ilości produkowanych / importowanych przedmiotów.
 • Spełnić wszystkie zobowiązania prawne w ramach organizacji odzysku, takich jak ERP.

who4

Sprzedawcy

 • Wybierać produkty od wiarygodnych importerów i producentów.
 • Udostępniać lub wspierać punkty zbiórki ZSEiE i baterii.
 • Podnosić świadomości społeczną dotyczącą recyklingu.

 

who4

Władze Lokalne

 • Promować recykling odpadów w gospodarstwach domowych.
 • Zapewniać punkty zbiórki ZSEiE i baterii.
 • Podnosić świadomość dotyczącą recyklingu.
 • Organizować działania edukacyjne w szkołach, u producentów i poprzez organizacje odzysku.

 

who4

Organizacja Odzysku

 • Zarządzać zobowiązaniami i wprowadzeniem producentów.
 • Organizować zbiórki i recykling odpadów.
 • Oddzielać odpady do utylizacji i ponownego wykorzystania.
 • Zoptymalizować cykl życia produktu.
 • Organizować dni recyklingu i inne imprezy w celu podniesienia świadomości ekologicznej społeczeństwa.