Polski - English
Facebook logo
Dla Mediów
PrintEmailBookmark/FavoritesShare
Mail Print Add Social

Europejska Platforma Recyklingu (ERP) została założona w 2002 roku jako pierwsza paneuropejska organizacja, wypełniająca przepisy dotyczące recyklingu odpadów elektrycznych i elektronicznych (Dyrektywa ZSEiE UE). ERP zarządza obecnie zintegrowaną siecią filii wraz z szeroko rozwiniętym know-how funkcjonującym na poziomie międzynarodowym i opartym o ofertę recyklingu dla baterii i opakowań.

ERP jest jedyną zatwierdzoną paneuropejską organizacją odzysku, której zaufało ponad 2300 członków w Europie, a także pierwszą na rynku organizacją oferującą przejęcie obowiązków producentów dla ZSEiE, baterii i opakowań w 40 krajach.

Naszą misją jest rozwinięcie najwyższej jakości konkurencyjnych usług recyklingu korzystnych dla naszych członków (producentów sprzętu), konsumentów jak również naszego środowiska i społeczeństwa.

Nasza sieć filii i doświadczenie gwarantują odpowiedzialne przejęcie obowiązków producentów i importerów, pozwalając im skoncentrować się na swojej głównej działalności.

Wraz z umacnianiem naszej pozycji w Europie, obecnie poszerzamy naszą działalność i doświadczenie o nowe obszary, takie jak Turcja i Izrael.

Firmy Braun, Electrolux, HP i Sony założyły Europejską Platformę Recyklingu w grudniu 2002 r. w celu wdrożenia dyrektywy ZSEiE Unii Europejskiej.

W skrócie o nas:

ERP została założona w 2002 roku
Oferujemy nasze usługi w 40 krajach
Obecnie prowadzimy 25 organizacji odzysku
95 osobowy zespół stale zarządza i nadzoruje nasze usługi
Posiadamy ponad 3000 umów z producentami
32 firmy z listy Fortune-500 są członkami ERP
( Dane – wrzesień 2013 r.)

 Informacje Prasowe